Den 31. mai ble Skagerrak 2 skadet. Snaue fire uker etterpå, den 25. juni, ble Skagerrak 1 skadet. Dette skjedde i dansk farvann, henholdsvis 39 og 26 km fra kysten av Jylland, på 28 meters dyp. Begge skadene bærer preg av at noe utenfra har truffet kablene. Skagerrak 1 og 2 er de to eldste av til sammen fire undersjøiske strømkabler mellom Norge og Danmark.

Fra før var kapasiteten for å overføre strøm mellom de to landene redusert på grunn av en feil på en landkabel på dansk side av den nyeste strømforbindelsen, Skagerrak 4.  Med bare en kabel, Skagerrak 3, helt "frisk", ble de opprinnelige 1632 MW i samlet kapasitet kraftig redusert.

-Det er Skagerrakkablene som gjør det mulig å utveksle strøm direkte mellom Norge og Danmark, og det har derfor vært viktig å få reparert skadene raskt, forteller prosjektleder Hallvard Hagevik i Statnett.

 

Krevende reparasjonsarbeider

Sommerens og høstens reparasjonsarbeider på de to strømkablene Skagerrak 1 og 2 har i perioder blitt utfordret av ustabilt vær og høy sjø.  To kabellengder på totalt 1760 meter har blitt skjøtt inn for å erstatte de delene av kablene som var skadet.

-Før selve skjøtingen kan starte opp, må kablene graves frem fra bunnen og kuttes der de ligger. Så trekkes kabelendene opp på dekk på skipet for at skjøtingen kan skje i kontrollerte omgivelser. Da bør det ikke være alt for store bølger, forteller Hagevik.

 

Kablene er spylt ned i havbunnen

Sjøkabler ligger nedgravd i havbunnen slik at de blir beskyttet av denne. Siden havstrømmene kan flytte på den sanden som ligger på bunnen av havet, kan imidlertid deler av kablene etter en tid bli eksponert og dermed  utsatt for skader. 

-Metoden som benyttes for å beskytte kablene som nå er ferdig reparert, går ut på å spyle sjøbunnen langs kablene, forklarer Hagevik. -Spylingen gjør at sand fra bunnen flyter opp. Dermed synker kablene naturlig ned i bunnen. Etter hvert vil sandmassene stabilisere seg og skape en beskyttende overdekning over kablene. 

Det er NKT Cables med skipet Olympic Zeus som har utført reparasjonsarbeidene på vegne av Statnett. Den 21. september var Skagerrak 1 reparert, og den 2. oktober var også skjøtene på Skagerrak 2 ferdig utført. Den 8. oktober var kablene spylt ned i sjøbunnen og igjen klare for full belastning.

-Arbeidet har gått raskere enn vi hadde beregnet, og vi er veldig fornøyde med den jobben som er utført, påpeker Hagevik.

 

Tilbake til normal drift i sørgående retning

Fra 16. oktober skal det ligge til rette for full kapasitet, 1632 MW, for eksport fra Norge til Danmark. Fra da av vil være tilbake til en mer normal situasjon der det er ordinært vedlikehold og andre mer kortvarige arbeid som kan begrense kapasiteten. Grunnet en feil på jordkabelen på dansk side for den nyeste kabelen, Skagerrak 4, vil det imidlertid fortsatt ta noe tid før det er full handelskapasitet i begge retninger.