Gassisolerte anlegg (GIS-anlegg) benyttes på steder der plassen er begrenset, ettersom arealbehovet for GIS-anlegg er mindre enn for luftisolerte anlegg.  Årsaken er at SF6 har betydelig større isolasjonsevne enn hva luft har. Utfordringen er at SF6 er en kraftig drivhusgass, mye sterkere enn CO2.

- Med en overgang til alternative gasser med minimale klimaavtrykk, vil vi ta et stort og viktig steg i retning mot nullutslippssamfunnet i 2050, sier direktør Sigbjørn Hanem i Statnett.

Godkjent for anlegg opp til 145 kilovolt

Statnett eier omtrent halvparten av alle SF6-anlegg brukt i strømnettet i Norge. - Vi har derfor et stort ansvar for å ta tak i dette. Teknologien som nå er kvalifisert til bruk i Statnett sine anlegg, er alternativer med en klimaeffekt nær null. Det gir oss et klimavennlig alternativ i nye anlegg, der vi ellers ville brukt SF6, utdyper Statnetts spesialrådgiver Guilhem Blanchet, som har ledet arbeidet.

I første omgang er alternativer til SF6 godkjent for komplette gassisolerte anlegg med spenningsnivå fra 72,5 kV til 145 kV.

- For høyere spenningsnivå opp til 420 kV er alternative gasser teknologikvalifisert for passive deler, som samleskinner. Et naturlig neste steg vil være å kvalifisere alternative gasser for aktive komponenter som effektbrytere, til dette spenningsnivået, avslutter Guilhem Blanchet.