Over en periode på flere måneder har handelskapasiteten med andre land vært redusert, og det har dermed vært mindre kraftutveksling enn det normalt ville vært. Det har vært spesielt merkbart i en situasjon med høy vannstand i vannmagasinene og tidvis store prisforskjeller mellom Norge og nabolandene. Bakgrunnen er en rekke hendelser som har begrenset kapasiteten på flere forbindelser samtidig. Nå nærmer det seg imidlertid normalsituasjon.


Reparerer strømforbindelsene Skagerrak 1 og 2

Reparasjonsarbeidene i dansk farvann er nær ferdigstillelse etter at to av de fire strømforbindelsene mellom Norge og Danmark ble skadet tidligere i år. Kabelreparasjonene skal etter planen være sluttført i begynnelsen av oktober, og reparasjonene med Skagerrak 1 ble ferdigstilt 21. september.

Statnett fant i sommer ut hvor feilen var på strømforbindelsene Skagerrak 1 og 2. De delene av kablene som var ødelagt ble fjernet, og kablene ble så forseglet slik at de lå trygt på havbunnen i påvente av reparasjonsarbeidene.

Reparasjonsarbeidene innebærer å skjøte inn ny frisk kabel. Det er en krevende operasjon fordi kabelen må skjøtes på to steder samtidig som det legges ut en ny kabel. Utfordringen er at det tar lang tid å skjøte, og at det kreves et stort offshore fartøy med tilstrekkelig dekksplass for håndtering av kabel- og skjøtearbeider. Operasjonen er sårbar for vær og vind, og det kreves en teknisk spisskompetanse som er svært etterspurt.

Grunnet en feil på jordkabelen på dansk side for Skagerrak 4, vil det fortsatt ta noe tid før en er oppe på full handelskapasitet i begge retninger, men fra midten av oktober er planen at det skal være full kapasitet for eksport fra Norge til Danmark, som er 1632 MW. Kapasiteten i motsatt retning vil fortsatt være noe lavere på grunn av tekniske hensyn.

Fra 28. september er også importkapasiteten fra Sverige mot Sør-Norge tilbake til normalen, mens eksportkapasiteten fra Sør-Norge til Sverige fortsatt er begrenset på grunn av arbeider på svensk side. De svenske arbeidene skal etter planen være ferdige i begynnelsen av desember. NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland har vært i normal drift siden 5. september. Fra desember blir også NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland tilgjengelig for kraftmarkedet i prøvedrift.

- Det er bra både for forsyningssikkerheten gjennom vinteren og for aktørene i det nordiske kraftmarkedet at muligheten for å handle kraft med våre nordiske naboer nå nærmer seg normalen. Det vil selvfølgelig fortsatt være perioder framover der vedlikeholdsarbeid og andre forhold gjør at vi ikke kan utnytte ledninger og kabler fullt ut, men vi ser nå en mer normal situasjon, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Det har vært et spesielt år i det norske kraftsystemet så langt. Dette er blant de forholdene som har redusert handelskapasiteten:

  • Havari på Ytre Oslofjord-forbindelsen som følge av ankringsskader
  • Feil på koblingsanlegget i Tegneby transformatorstasjon (nær Moss)
  • Feil på landkabel på dansk side av Skagerrak 4-kabelen
  • To uavhengige kabelfeil på Skagerrak 1 og 2, trolig som følge av ytre påvirkning (fiskeaktivitet) i dansk sektor
  • Feil og ombygging på nederlandsk side av NorNed, og arbeid på nederlandsk nett
  • Ombygging av transformatorstasjon i Sverige


- Dette er uavhengige hendelser som dessverre skjedde innenfor få måneder, og det er i all hovedsak hendelser som vi fra vår side vanskelig kunne ha gjort noe for å unngå, påpeker Løvås.

 - Vi har forståelse for at summen av hendelser har bidratt til at mange norske kraftprodusenter har fått lavere inntjening, særlig fordi dette sammenfalt med svært fulle vannmagasiner i norske kraftverk. Vi er oppmerksomme på betydningen av å tilby høyest mulig handelskapasitet til markedet, og jobber med ulike tiltak for å sikre best mulig kapasitet framover.


Fra Statnetts side er både høy tilgjengelig handelskapasitet og trygg strømforsyning viktig. Mye gjøres for å utnytte nettet best mulig i dag, gjennom bl.a. budområder, systemvern og koordinering av driftsstanser. Både flytbasert markedskobling, tidligere innmelding av driftsstanser og etablering av RCC (Regional Coordination Center) i København mener Løvås vil være viktige virkemidler for å kunne gi høyest mulig handelskapasitet.

I tillegg er det grunnleggende at nettanleggene er i god teknisk stand og at feil kan utbedres raskt.


-Vi må selvfølgelig ikke glemme at det er de fysiske anleggene som legger premissene for handelskapasiteten. Nettutbygging, godt vedlikehold, god beredskap og rask håndtering av feil er arbeidshverdagen til store deler av Statnett, og det er samtidig områder vi alltid vil søke etter å forbedre, forteller Løvås.