Tveiten transformatorstasjon er fra 1966 og deler av anlegget nærmer seg teknisk levealder og må fornyes. I tillegg medfører planer om datasenter i regionen et behov for å øke transformeringskapasiteten ved stasjonen.

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett
Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett

-For å sikre strømforsyningen i årene som kommer og samtidig møte økt behov knyttet til nytt datasenter, er det nødvendig både å fornye og også øke transformeringskapasiteten ved Tveiten transformatorstasjon, sier Elisabeth Vike Vardheim konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Planlagt datasenter i regionen utløser behov for økt transformering både ved Tveiten og Rød transformatorstasjoner. Behovet kommer trinnvis, og økt kapasitet ved Rød transformatorstasjon møter de første behovene i 2022. Konsesjonssøknaden for Rød er under behandling hos NVE. Økt transformering ved Tveiten transformatorstasjon møter behovene ved neste trinn.

 

 -For å imøtekomme behovene for økt kapasitet knyttet til nytt datasenter vil vi prioritere økt transformering før vi utfører utskifting av eksisterende anleggskomponenter. De innmeldte behovene tilsier at økt transformering må være på plass ved Tveiten transformatorstasjon innen utgangen av 2024, forklarer Vardheim.

 

Planene for Tveiten transformatorstasjon omfatter ny transformator, utvidelse av kontrollbygg for nytt kontrollrom med nytt kontrollanlegg, utvidelse av 300 kV og 132 kV apparatanlegg og stasjonstomt, samt omlegging og åpning av et bekkeløp for å frigjøre areal til utvidelse av stasjonen.

 

Tveiten transformatorstasjon ligger i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark fylke.