Det er nå registrert rundt ti aktive smittetilfeller på Statnett-prosjekter på ulike steder i landet.

-Dette er en bekymringsfull utvikling. Samtidig er vi glade for at våre entreprenører har tatt situasjonen på alvor og siden starten på pandemien har hatt gode rutiner for smittevern, testing og karantene og ikke minst isolasjon av bekreftede smittetilfeller. Det sikrer at vi unngår at smitten sprer seg både inn i prosjekt- og byggeplassorganisasjonene og til samfunnet rundt oss. Helse, miljø og sikkerhet er alltid førsteprioritet, understreker konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

I tråd med reglene har alle tilreisende arbeidere blitt testet ved ankomst og etter noen dager. Kun ved negativ første test har de kunnet delta i arbeidet på prosjektene, og inntil det foreligger to negative tester har de hatt karantene på fritiden. Bekreftede smittetilfeller har blitt isolert. Nye regler strammer dette ytterligere inn, og arbeidere fra land med høyt smittetrykk må nå gjennomføre karantene i ti dager uavhengig av testresultater.

Statnett er bekymret for utviklingen, men opplever at rutinene for å unngå videre spredning er gode og at våre leverandører har fulgt disse. Spesialisert utenlandsk arbeidskraft er viktig i enkelte kritiske arbeidsoperasjoner for å sikre fremdriften i våre komplekse og samfunnskritiske utbyggingsprosjekter.

-Smitten i samfunnet er på vei opp, og det er nå innført nye og strengere regler for utenlandske arbeidere. Vi vil følge opp at våre entreprenører har gode rutiner for å håndtere den nye situasjonen. Samtidig er det viktig for fremdriften i våre samfunnskritiske prosjekter at vi arbeider så nært normalt som mulig og holder hjulene i gang i denne ekstraordinære situasjonen, sier Vardheim.