Som et ledd i å få fortgang i digitaliseringen av Statnett, søker vi flere IT-ansatte.

-For å endre måten vi jobber på fremover, må vi ha flere ansatte med et mere digitalt tankesett, sier Peer Olav Østli, konserndirektør i Statnett.

Statnett signerte en FoU-avtale med Cognite for å få fortgang i etableringen av det digitale fundamentet som er grunnleggende for den digitale transformasjonen. Parallelt med dette søker vi også nå egne IT-ansatte

 I første omgang er fokus å få digitalisert anleggsforvaltningen i Statnett i dag.

 -Ved å digitalisere forvaltningen av våre anlegg vil vi kunne både effektivisere driften og også bidra til en sikrere strømforsyning, forklarer Østli.  -Vi trenger også flere smarte løsninger for å legge til rette for elektrifisering av samfunnet, og det håper vi at våre nye kolleger kan løse sammen med oss.

Her ligger alle utlyste stillinger:
https://www.statnett.no/om-statnett/jobbe-i-statnett/

En egen kampanje på SoMe vil gå parallelt med utlysningene:
https://www.youtube.com/watch?v=vbN3W7jIGos