Den totale rammen for de fire avtalene er på mellom 1,7 og 2,2 milliarder kroner. Avtalene skal bidra til den omfattende digitaliseringen av kraftsystemet.  

Stort omfang av tjenester

- Omfanget av tjenestene som avtalene dekker er stort, og berører store deler av Statnetts behov for IKT-leveranser de neste seks årene, sier IT-konserndirektør Beate S. Krogstad.

Bouvet og Sopra Steria er tildelt rammeavtale innenfor utvikling og forvaltning av systemløsninger, som arkitektur, applikasjons- og systemutvikling, og interaksjonsdesign. Avtalen har en ramme på 1,2 til 1,5 milliarder kroner over en periode på 3 år med mulighet for forlengelse på inntil 3 år.

Sopra Steria og Atea er tildelt rammeavtale innen IKT infrastruktur, som blant annet omfatter leveranser til IKT-infrastruktur og plattformer, arkitektur og design, drift og forvaltning av applikasjoner. Avtalen har en ramme på 500 til 700 millioner kroner over en periode på 3 år med mulighet for forlengelse på inntil 3 år.

Færre leverandører vil gi økt kvalitet på oppfølging

I motsetning til tidligere, er avtalene denne gang fordelt på et mindre antall leverandører.

- Tidligere hadde Statnett mer enn 30 avtaler som dekket områdene vi nå inngår rammeavtaler innenfor. Ved å samle oppgavene i færre rammeavtaler ønsker vi å oppnå et tettere samarbeid med færre antall leverandører, og økt kvalitet på oppfølging fra hver av leverandørene, avslutter Krogstad.

Rammeavtalene gir en øvre totalramme for mulige oppdrag fra Statnett og Statnetts datterselskap i avtaleperioden, men gir ingen forpliktelser til å kjøpe en bestemt mengde tjenester.