Storm og sneras fredag 10.januar medførte mastehavari på 420 kV kraftledning mellom Kobbelv og Ofoten. Feilen medførte sårbar kraftforsyning til de nordligste deler av Nordland, Troms og Finnmark. Nå er ledningen innkoblet og normal driftsituasjon gjenopprettet.