- Med denne idriftsettelsen har vi nådd nok en viktig milepæl, og brikkene er nå i ferd med å falle på plass mot en fullført Vestre korridor, sier Nils H. Sirnes, prosjektleder i Statnett.

Nils Sirnes, prosjektleder i Statnett
Nils Sirnes, prosjektleder i Statnett


Forberedelsene til denne idriftsettelsen har involvert mange, og det har blitt vist stor innsats og vilje til å nå målene som blir satt i prosjektet. Statnett går nå inn i sommeren med et styrket nett i Vestre korridor og en visshet om at prosjektet er i rute mot nye idriftsettelser senere i høst.

Denne nyeste idriftsettelsen består av ledningen fra Ertsmyra til Fjotland, som er en helt nybygget 420kV ledning, en helt ny stasjon i Fjotland (Solhom), spenningsoppgradering av Honna stasjon og et nytt bryterfelt i Arendal stasjon. Dette styrker nettet i Vestre korridor ytterligere og legger til rette for sikker drift og høy utnyttelse av mellomlandsforbindelsene også i revisjonsperiodene.

Tett mellom idriftsettelsene

Det er for tiden høyt tempo og tett mellom idriftsettelsene i Vestre korridor. 15. mai ble forbindelsen mellom Arendal og Honna stasjon, som er spenningsoppgradert, satt i drift på 420kV. Deretter ble fokus rettet mot forbindelsen fra Honna til Fjotland og Solhom, som ble satt i drift 27. og 28. mai.

9. april i år ble forbindelsen fra Saurdal til Ertsmyra satt i drift på 420kV og Vestre korridor fikk gjennomgående 420kV fra Sauda til Kristiansand. 

Statnett har arbeidet med å styrke sentralnettet i Vestre korridor siden 2013. Bakgrunnen for disse omfattende tiltakene er å bedre forsyningssikkerheten i regionen, legge til rette for høy utnyttelse av eksisterende og nye mellomlandsforbindelser samt å gi plass i nettet til ny produksjon. Med det som nå er bygget og satt i drift har Statnett fått en etterlengtet kapasitetsøkning i Vestre korridor.

- Nå når dette arbeidet i Vestre korridor er blitt fullført, fjerner vi begrensninger i nettet i normalsituasjonen. Det betyr at vi har lagt til rette for høy utnyttelse av kapasiteten på kabelforbindelsene til Danmark og Nederland, forklarer Nils H. Sirnes. - Sentralnettet har også fått kapasitet nok til å koble til den nye kabelen til Tyskland (NordLink), som er planlagt til i 2020.

Det som gjenstår før Vestre korridor er helt ferdig, er å ferdigstille ledningen som bygges mellom Sauda og Lysebotn, i tillegg til å fullføre gjenstående arbeid med ledningsprosjektene sør for Lysebotn og gjenstående stasjonsprosjekter.

I Vestre korridor er 270 km eksisterende dupleksledning oppgradert til 420kV. Det blir bygget 250 km ny 420kV ledning og til sammen 8 nye stasjonsanlegg. Gjennom sommeren og høsten i fjor ble det gjennomført en rekke idriftsettelser i den sørlige og nordlige delen av Vestre korridor.  Vestre korridor er forventet ferdigstilt 2021/2022.

Kart over vestre korridor
Nå er forbindelsen fra Ertsmyra ved Tonstad til Arendal komplett, og nettet i Vestre korridor er ytterligere styrket.