Feilen medfører at kraftforsyningen i nordre deler av Nordland, Troms og Finnmark vil være noe mer sårbar inntil ny mast er på plass, men feilen har ikke medført konsekvenser for forbrukere.

Det er usikkert når en ny mast kan være på plass, men det arbeides for at dette skal skje så snart værforholdene tillater dette.