Statnett er i ferd med å gjennomføre et historisk løft i utbygging av overføringsanlegg for strøm, et løft som i fjor ga en investeringstopp på nærmere ti milliarder kroner. Dette er anlegg som legger til rette for sikker strømforsyning, verdiskaping og elektrifisering. -Våre investeringer blir i stor grad dekket inn gjennom nettleie, og vi må derfor sørge for at hver krone blir brukt riktig, understreker Hundhammer på Statnetts høstkonferanse, der elektrifisering og konkurransekraft står på agendaen. -Dette har vi jobbet med gjennom å velge de riktige prosjektene, de kostnadseffektive løsningene, effektiv prosjektgjennomføring og å øke effektiviteten i konsernet for øvrig. Resultatet kan vi se på de totale investeringene, der sluttregningen for perioden 2012-2018 ble 2,7 milliarder kroner lavere enn det vi beregnet i 2012.

 

Statnett skal være blant de mest effektive

Hundhammer er imidlertid ikke fornøyd og mener at Statnett har mer å gå på. Rask vekst i selskapet øker risikoen for at oppgavene ikke blir løst på den mest effektive måten. -Vi skal være blant de 25 prosent mest effektive systemansvarlige nettselskapene i Europa. Nå starter vi opp et nytt effektiviseringsprogram som legger grunnlaget for dette, forteller Hundhammer. -Norge skal elektrifiseres videre, og skal vi få til det, må vi i Statnett forstå både industriens, kraftprodusentenes og den enkelte forbrukers behov og muligheter. Vi må bidra med infrastruktur, markedsløsninger og dataløsninger som legger til rette for at overgangen lykkes - og at Norge bruker mulighetene.

 

Norge må utnytte det tidsvinduet vi har nå

NHO-president Arvid Moss trekker fram Norges muligheter til å skape verdier gjennom elektrifisering på Statnetts høstkonferanse. - Norge har allerede en høy elektrifiseringsgrad, og Norge har også blitt et «laboratorium» for elektrifisering av nye områder, særlig i transportsektoren.

Arvid Moss, NHO president
Norsk næringsliv har et godt utgangspunkt for å utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til den økende elektrifiseringen i Norge, Europa og globalt sier Arvid Moss, NHO president

Norsk næringsliv har derfor et godt utgangspunkt for å utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til den økende elektrifiseringen i Norge, Europa og globalt. Her kan vi skape nye nasjonale verdikjeder, som både kan levere til tidligfaseutvikling i Norge og bidra til å utvikle ny eksportindustri, sier Moss i sin presentasjon av samarbeidsprosjektet «Forum for grønne elektriske verdikjeder». Samtidig peker han på at Norsk næringsliv må kjenne sin besøkelsestid, utnytte konkurransefortrinnene og skaffe nye. -Norge har et forsprang på Europa med høyere elektrifiseringsgrad, og grønn kraft, men frem mot 2050 blir det europeiske energisystemet likere det norske. Derfor har vi et tidsvindu nå det neste ti-året, sier Moss.

 

Elektrifiseringen innen petroleumsindustrien trenger nett

Petroleumsindustrien har også elektriske planer, ifølge konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Anders Opedal.  Kårstø, Sleipner, Krafla, Oseberg og Troll B og C er i en "tidlig screening"-fase, mens for Kollsnes, Troll A, Martin Linge, Johan Sverdrup og Gina Krog er elektrifiseringen enten besluttet eller allerede idriftsatt. Resultatet av denne elektrifiseringen vil redusere CO2-utslippene med 1,2 millioner tonn hvert år.

I tillegg vurderes elektrifisering av LNG-anleggene på Melkøya. -Vi har klimahensyn integrert i alle våre investeringsbeslutninger, ifølge Opedal. -Elektrifisering og energiøkonomisering er våre viktigste satsinger for å redusere CO2-utslipp.  Skal vi lykkes med det, må vi samarbeide godt med Statnett og andre leverandører. Vi trenger et kraftnett med nødvendig kapasitet, som kommer til rett tid til rett kvalitet og til akseptabel pris.