Systemdriftsavtalen omfatter felles driftsmodeller som sikrer at det sammenkoblete nordiske kraftsystemet driftes med god pålitelighet og kvalitet, i tråd med nasjonal og europeisk regulering.

Konsernsjefene i de nordiske systemansvarlige nettselskapene sier i en felles uttalelse at den nye systemdriftsavtalen ytterligere styrker det nordiske samarbeidet. Gjennom avtalen harmoniseres den operative driften av overføringsforbindelsene mellom de nordiske landene og mot Sentral-Europa. Avtalen betyr at forsyningssikkerheten i det nordiske kraftsystemet styrkes, samtidig som en økende andel uregulerbar fornybar produksjon gjør kraftproduksjonen stadig mer volatil.

Den nye systemdriftsavtalen vil ha flere vedlegg, og vedlegget om reserver i kraftsystemet er allerede fullført. De systemansvarlige nettselskapene i Norden arbeider nå med å sluttføre vedlegg om temaer som den nordiske balansering, driftssikkerhet, driftsplanlegging, kriser og gjenoppbygging og kapasitetsberegninger i nettet. Den nye systemdriftsavtalen vil gradvis erstatte dagens avtale, etterhvert som de nye vedleggene blir ferdigstilt.

 

Last ned systemdriftsavtalen under relevante dokumenter nederst på siden.