Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland. En nasjonal ekspert er en person som er utlånt fra nasjonale forvaltninger til EUs institusjoner for en avgrenset periode på inntil fire år.

Portrett Bente Hagem
Bente Hagem, nasjonal ekspert i EU

Bente Hagem er utlånt til rollen som nasjonal ekspert fra Statnett. Hun var inntil 1. juli 2019 Europadirektør i Statnett og styreleder i ENTSO-E, den europeiske sammenslutningen av systemoperatører.