Illustrasjonsbilde av blomster

Forslag til prosjekter 2019

Jobber du med forskning og utvikling, eller bidrar med innspill til mulige FoU-prosjekter, er du med på å påvirke Statnetts utvikling og dermed den norske kraftforsyningen. Du får arbeide med spennende og kompliserte problemstillinger, kanskje på områder som er lite berørt tidligere.

Vi ønsker nå prosjektforslag for 2019 med oppstart i 2020 innenfor området beskrevet i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget finner du lengere nede på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli holdt en tilbyderkonferanse.

Statnett går i 2020 inn i en ny programperiode. Denne strekker seg fram til 2023. Programmene for perioden er:

  • Digitale, sikre og kostnadseffektive anlegg
  • Datadrevet beslutningsstøtte i sanntid
  • Samhandling i fremtidens energisystem

Vi oppfordrer alle som jobber innenfor kraftsektoren om å sende inn forslag på prosjekter til oss. Bruk vårt skjema for innsending av ditt forslag til FoU-prosjekt.

Rettigheter og avgrensinger

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

For prosjekter der Statnett er fullfinansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

Kontrakten skal være signert senest tre - 3 -  måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekter startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

Frister og behandling av forslag

Frist for å sende inn prosjektforslag som skal behandles i 2019 er 30. april. Les flere detaljer her.

På Forskningsrådets nettsider kan du lese mer om deres utlysninger.

Abonner på nyheter og pressemeldinger fra Statnett

Når du registrerer deg som nyhetsabonnent, får du en e-postbekreftelse fra oss. Om du ønsker å melde deg av abonnementet, finner du lenke til dette i hver e-post vi sender deg.