Illustrasjonsbilde av blomster

Forslag til prosjekter

Jobber du med forskning og utvikling, eller bidrar med innspill til mulige FoU-prosjekter, er du med på å påvirke Statnetts utvikling og dermed den norske kraftforsyningen. Du får arbeide med spennende og kompliserte problemstillinger, kanskje på områder som er lite berørt tidligere.

Vi oppfordre alle som jobber innenfor kraftsektoren om å sende inn forslag på prosjekter til oss. Bruk vårt skjema for innsending av ditt forslag til FoU-prosjekt.

  • Mal for utfylling finner dere nederst på denne siden.

Rettigheter og avgrensinger

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

For prosjekter der Statnett er fullfinansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

Kontrakten skal være signert senest to måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekter startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

Frister

Frist for å sende inn prosjektforslag som skal behandles i 2018 er gått ut og ny frist for 2019 kommer snart. Vi tar gjerne imot forslag i mellomtiden, men vi kan ikke garantere at de blir behandlet før fristen er gått ut. Dette gjelder også NFR-relaterte prosjekter. Vi behandler kun forslag som sendes inn via vårt skjema for prosjektforslag.

På Forskningsrådets nettsider kan du lese mer om deres utlysninger.

Abonner på nyheter og pressemeldinger fra Statnett

Når du registrerer deg som nyhetsabonnent, får du en e-postbekreftelse fra oss. Om du ønsker å melde deg av abonnementet, finner du lenke til dette i hver e-post vi sender deg.