Sist oppdatert: 2022

Kraftprisen i Europa 

Det er flere årsaker til at strømprisene er så høye nå. En av dem er at prisene på gass og kull har økt voldsomt. Dette skyldes i stor grad den pågående krigen i Ukraina, noe som påvirker energimarkedene og energiforsyningen.

Været en viktig faktor for hvor mye strømmen koster. Når vannmengden går ned, øker verdien på vannet som er igjen, og strømprisen stiger. Magasinfyllingen vil variere fra år til år. 

Det har vært mye debatt knyttet til de to nye utenlandskablene og at de er hovedårsaken til de rekordhøye strømprisene. Statnett har gjort utregninger som viser at prisvirkningen av kablene til Tyskland og England utgjorde rundt 10 prosent av strømprisene i 2021. Les mer om hvilke andre faktorer som har bidratt til de høye prisene

I tillegg har prisene på CO2-kvoter økt mye. Dette gir høye kraftpriser i Europa og dermed også i Norden og Norge.   

Økt CO2-pris er et sentralt virkemiddel for å gjøre det lønnsomt å bygge ut vindkraft og solkraft, og samtidig fase ut kraftproduksjon fra fossile kilder som kull og gass. CO2-prisen styrker konkurranseevnen til fornybare energikilder. Etter hvert som flere land får større andel strøm fra fornybare kilder vil kraftprisen bli stadig mindre avhengig av prisene på kull, gass og CO2. Prisene vil dermed gå ned i takt med stadig lavere teknologikostnader for batterier, elektrolyse, vind og solkraft.  

Her kan du lese mer om hvordan vi forventer at prisen skal utvikle seg i årene som kommer.

Norge er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet  

Selv om Norge ikke har gass- eller kullkraft, påvirkes strømprisene i Norge også av disse faktorene. Dette skjer fordi Norge er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Norge har hatt forbindelser til landene rundt siden 1960 og vi har hatt et kraftmarked på tvers av landegrensene siden 1996 da vi etablert et felles marked sammen med Sverige.  

Det nordiske kraftsystemet er tett koblet sammen, og i dag har vi sju forbindelser til Sverige, én til Finland og fire til Danmark. I tillegg har vi forbindelser til Nederland, Tyskland og Storbritannia. 

Her kan du lese mer om utvekslingen så langt i år. Du kan også selv følge utvekslingen på våre datasider. 

Kraftutvekslingen fungerer slik at kraften flyter fra områder med lav pris til områder med høy pris. På den måten kan ulike lands kraftsystemer utfylle hverandre. Norge kan importere kraft fra utlandet når prisen hos våre handelspartnere er lavere enn her hjemme, mens vi samtidig kan lagre vann i magasinene til senere bruk. Når behovet for strøm og kraftprisene er høyere i utlandet enn i Norge, vil vi eksportere kraft. Krafthandelen bidrar på den måten med både inntekter til norske kraftprodusenter og til økt forsyningssikkerhet for norske forbrukere.