Topplasttimer for 2023 (for perioden 01.11.22 - 28.02.23):

  • Region - Sør  :   Fredag 16.desember 2022 - time 9
  • Region - Midt :  Tirsdag 13.desember 2022 - time 9
  • Region - Nord : Fredag 6.januar 2023 - time 11

Områdedefinisjon
Transmisjonsnettet i Norge er delt inn i tre områder. Områdeinndelingen vil fra 2021 følge kraftmarkedets prisområder:

  • Region sør: NO1, 2 og 5
  • Region midt: NO3
  • Region nord: NO4

 

Topplasttimer tidligere år:
Historiske topplasstimer fremgår av dokumentliste nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at områdeinndelingen er noe justert fra 2021.