Topplasttimer for 2024 (for perioden 01.11.23 - 29.02.24):

  • Region - Sør:   Mandag 8. januar 2024- time 9
  • Region - Midt:  Torsdag 4. januar 2024 - time 17
  • Region - Nord: Fredag 19. januar 2024 - time 9

Områdedefinisjon

Transmisjonsnettet i Norge er delt inn i tre områder. Områdeinndelingen vil fra 2021 følge kraftmarkedets prisområder:

  • Region sør: NO1, 2 og 5
  • Region midt: NO3
  • Region nord: NO4

Topplasttimer tidligere år:

Historiske topplasstimer fremgår av dokumentliste nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at områdeinndelingen er noe justert fra 2021.