Måling av energiutveksling i sentralnettet legges til grunn for økonomiske oppgjør innenfor sentralnettordningen.

Dokumentet krav til måling (KtM) er en retningslinje som skal sikre gode måletekniske løsninger og sikker innsamling av måleverdier som benyttes til avregningsformål. Alle aktører som er tilknyttet sentralnettet har forpliktet seg, i henhold til nettavtalen og/eller innleieavtalen, å rette seg etter KtM.