Energinet og Statnett vurderer fortløpende hvilken retning som bør være primærretning og dermed ha størst kapasitet på mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Danmark. Vurderingen gjøres ut fra samfunnsøkonomiske beregninger, altså hvilken retning som mest sannsynlig overføringsbehovet blir størst over noe tid framover. Prisutviklingen i NO2 (lengst sør i Norge) og DK1 (Jylland i Danmark) er usikker frem mot snøsmeltingen i Sør-Norge. Ved en eventuell sen start på snøsmeltingen, kan høy importkapasitet bidra til å opprettholde en god forsyningssikkerhet i området.

Tidligere i vinter har primærretningen vært

  • fra Norge til Danmark fram til 28. januar,
  • fra Danmark til Norge fra 28. januar til 11. mars
  • fra Norge til Danmark fra 11. mars til 13. april

Fra onsdag 13. april endres altså primærretningen igjen, slik at det fra da av blir størst kapasitet fra Danmark til Norge.

Kablene mellom Norge og Danmark driftes med redusert kapasitet etter feil som oppsto i 2019. Dette innebærer at det kan overføres inntil 1632 MW i det som settes som primærretning og inntil 1110 MW i sekundærretningen.

Det tar to dager å snu primærretningen. De tekniske endringene pågår fra klokken 07 mandag 11. til klokken 11 onsdag 13. april, og i den perioden blir kapasiteten begge retninger 802 MW.