Kablene mellom Norge og Danmark driftes med redusert kapasitet etter feil som oppsto i 2019. Dette innebærer at det kan overføres inntil 1632 MW i det som settes som primærretning og inntil 1110 MW i sekundærretningen. Energinet og Statnett vurderer fortløpende hvilken retning som bør være primærretning og dermed ha størst kapasitet. Vurderingen gjøres ut fra samfunnsøkonomiske beregninger. I og med at det tar to døgn å endre primærretning, forutsetter en slik endring at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt over noe lengre tid.

Primærretningen har nå vært fra Norge mot Danmark. Dette endres fra 28. januar slik at det fra da av blir større kapasitet mot Norge enn sørover. Mens de tekniske endringene pågår fra klokken 6 den 26. januar til kl 8 den 28. januar, blir kapasiteten begge retninger 802 MW.

 

Les oppdatert markedsmelding om saken her