Energinet og Statnett vurderer fortløpende hvilken retning som bør være primærretning og dermed ha størst kapasitet på mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Danmark. Vurderingen gjøres ut fra samfunnsøkonomiske beregninger, altså hvilken retning som mest sannsynlig overføringsbehovet blir størst over noe tid framover.

Kablene mellom Norge og Danmark driftes med redusert kapasitet etter feil som oppsto i 2019. Dette innebærer at det kan overføres inntil 1632 MW i det som settes som primærretning og inntil 1110 MW i sekundærretningen.

Siden 28. januar har primærretningen vært fra Danmark til Norge. Fra fredag 11. mars endres primærretningen igjen, slik at det fra da av blir størst kapasitet fra Norge til Danmark.

Det tar to dager å snu primærretningen. De tekniske endringene pågår fra klokken 06 onsdag 9. mars til klokken 08 fredag 11. mars, og i den perioden blir kapasiteten begge retninger 802 MW.

 

Data View | Nordic Unavailability Collection System (nucs.net)