Det grønne skiftet gjør kraftsystemet mer avhengig av fleksibilitet i både produksjon og forbruk. En viktig endring er at med mer sol og vind i systemet, må vi enten lagre mer energi eller ha et forbruk som følger produksjonen i større grad enn i dag. Da trenger vi at flere små og store forbrukskunder, aktører som planlegger ny industri, eiere av batterier og småkraftverk, samt produsenter av ny fornybar kraft som sol- og vindkraft, bidrar med reservekapasitet.

 

Kan tjene penger på å bidra til det grønne taktskiftet

-Å selge reservekapasitet til Statnett kan gi en god ekstrainntekt til forbrukere og produsenter. Med reservemarkedskalkulatoren kan de nå estimere hvor mye de kan tjene på å være fleksible med kraftforbruket eller kraftproduksjonen sin, og finne ut hvilke markeder de kan levere til, sier Bjørn H Bakken, seksjonsleder for Reserver og fleksibilitet i Statnett.

 

Fleksibelt forbruk gir balanse i kraftmarkedet

Det må til en hver tid være balanse mellom forbruk og produksjon i kraftmarkedet. For å sikre balanse, kjøper Statnett retten til å justere forbruk eller produksjon fra ulike kunder når systemet trenger det. For kundene betyr kan det bety å redusere eller øke sitt forbruk eller produksjon, eller å koble seg av og på nettet for korte eller lengre perioder.

Med væravhengige kraftkilder som sol og vindkraft vil vi ha flere situasjoner der vi får for mye eller lite kraft.

-Da trenger Statnett flere kunder som ønsker å tilby reservekapasiteten sin. I dag kan alle aktører som tilfredsstiller gjeldende markedsvilkår delta med sin fleksibilitet, men vi jobber med videre tilpasning av markedene til å kunne ta imot flere nye aktører. Vi håper at reservemarkeds-kalkulatoren kan bidra til at flere får øynene opp for hva de kan tjene på å bidra, sier Bakken.

 

Vil du prøve kalkulatoren?

Se hvor mye du kan tjene på å være fleksibel med kraftforbruket ditt eller kraftproduksjonen din, og hva du må gjøre for å delta.