Statnett publiserer i dag rapporten "Fleksibilitet som kilde til verdiskaping og forretningsutvikling".

 

Fleksibilitet fra produksjon, forbruk og energilagring er sentralt for å nå klimamålene i 2050. Vind- og solkraft vil i stor grad dekke både utfasingen av fossil kraft og forventet vekst i kraftforbruket i Europa. Dette er væravhengige ressurser som gjør at vi vil få flere situasjoner hvor vi enten har for mye eller for lite kraft.

- Skal vi utnytte denne kraften, må vi enten lagre mer energi eller bruke strømmen når den produseres. Med andre ord må forbruk og lagring tilpasse seg kraftproduksjonen. Dette er helt motsatt av det som har vært vanlig i 100 år, hvor store vannkraftverk med magasin har fulgt forbruket, sier Gunnar Løvås, konserndirektør for Kraftsystem og Marked i Statnett.

Fleksibilitet fra vannkraft og stor industri vil fortsatt være helt sentrale for å balansere det norske kraftsystemet. Samtidig trenger kraftsystemet at flere typer industri, kraftprodusenter og nye aktører bidrar.

- Flere må se mulighetene, slik at fleksibilitet i kraftsystemet utnyttes bedre. Fleksibel produksjon og forbruk kan sammen løse utfordringer knyttet både til nettkapasitet og drift, samtidig som det kan gi ny inntjening og sparing, sier Løvås.

Rapporten peker overordnet på kraftsystemets behov og tiltakene Statnett gjør for å møte behovet, og hvilke muligheter dette gir.

Statnett ønsker at flere skal kunne skape verdier og se forretningsmulighetene i å utnytte sin fleksibilitet både i energimarkedet og i våre reservemarkeder.

- Vi trenger økte og tilstrekkelige volumer fra ulike kunder over hele landet, avslutter Løvås.

 

Statnett arrangerer et webinar om tema 23.oktober, klokken 09.00-10.00. Du kan melde deg på møtet her.