Statnett og de øvrige nordiske TSOene annonserte i april at nytt go-live vindu for mFRR EAM blir oktober-november 2023.  Dette påvirker også aktivitetene i overgangsfasen før mFRR EAM. Oppdatert implementasjonsguide for mFRR EAM inkluderer nå også oppdatert tidsplan for overgang til nytt teknisk format, og fristen for dette er 1. mars 2023.

Vi har tidligere kommunisert at start på overgangsfasen vil bli utsatt til høsten 2022. Statnett ønsker å gjennomføre transisjon på utvalgte BSPer fra midten av november 2022, mens hovedperioden for de fleste BSPer blir januar og februar 2023. Hver BSP vil få tildelt et tidspunkt for sin transisjon.

Spørsmål om saken kan rettes til BSP@statnett.no.