Samtidig vil det blant annet skje endringer i datapublisering av ubalansepriser og ubalansevolumer på Transparency Platform.

For mer informasjon, se nyhetssak på nettsidene til Nordic Balancing Model (NBM).