For mer informasjon om den nye modellen, se hjemmesidene til NBM og eSett.

Les også nyheten på websiden til Nordic Balancing Model (NBM): Confirmation of Go-Live Single Price ans Single Position on 1 November 2021.