Kulturminneregistreringen avdekket spor etter tidlig jordbruk datert til slutten av steinalderen (2350-1700 år før år null), og fra bronsealder (1700-500 år før år null). I tillegg ble det funnet indikasjoner på at det kan ha vært aktivitet og bebyggelse i området som stammer fra jernalderen (500 år før år null til år 600). Deler av planområdet skal nå undersøkes nærmere gjennom en større arkeologisk utgraving, hvor det blant annet vil bli benyttet gravemaskin. Arbeidet vil etter planen pågå ut september.

Utgravingene utføres av Universitetsmuseet i Bergen og finansieres av Statnett som tiltakshaver.