Planene innebærer:
- Bygging av ny transformatorstasjon i Fortun
- Riving av noe eksisterende anlegg
- Ny bro over Fortunselva og ny vei opp mot ny transformatorstasjon
- Deponier og midlertidige riggområder
- Utbedring av kai i Skjolden og sving på Fylkesveg 5638

Berørte grunneiere, rettighetshavere og naboer til selve tiltaket inviteres til informasjonsmøte på Grendehuset i Fortun onsdag 4. mai klokken 18.00 til 20.00.

Informasjonsmøtet er åpent for alle som ønsker mer informasjon om prosjektet og det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til Statnetts representanter.

Den som ikke har anledning til å møte fysisk vil få mulighet til å delta digitalt på Teams og følge Statnetts og Linja sin presentasjon fra klokken 18.00. Kontakt Statnett ved Lars Erik V. Lauritsen på epost lars.lauritsen@statnett.no / mobil 951 09 418 for påmelding til det digitale møtet.