Statnett søker om å fornye og utvide Rana transformatorstasjon i Rana kommune. I forbindelse med utvidelsen vil Statnett samtidig reinvestere kontrollanlegget i nytt kontrolhus i Rana stasjon og bygge om til doble samleskinner for å oppfylle forskriftskrav.  

Rana transformatorstasjon er tilknyttet Rana kraftverk, eid av Statkraft. Stasjonen binder sammen kraftproduksjon, 420 kV transmisjonsnett fra Svartisen i nord og Nedre Røssåga i sør, og 132 kV distribusjonsnett som overfører kraft til Mo Industripark.

Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og ny grønn industri er under etablering mange steder. Det er store planer om ny industri i Mo industripark. En utvidelse av transformatorasjonen vil gi økt kapasitet og tilrettelegge for planer om økt forbruk og produksjon i regionen. Det genereres i dag flimmer i underliggende nett som overskrider forskriftene. Flimmerproblematikken må være løst for å få utnyttet økt kapasitet i Rana transformatorstasjon  

 

Rana stasjon fugleperspektiv