- Statnett bidrar til å redusere spredningen av viruset og følger restriksjoner satt av lokale myndigheter i tillegg til egne vedtatte begrensinger, sier Sten Berentzen prosjektleder for Marka transformatorstasjon.

 

Statnett har som primæroppgave å sikre strømforsyningen i hele landet, og har av den grunn pålagt hjemmekontor for alle ansatte som ikke må være på kontoret. All reiseaktivitet er kansellert med unntak av de som må gjennomføres for å opprettholde strømforsyningen i landet.

 

Ansatte som jobber skift på utbyggingsprosjekter kommer reisende utenifra kommunen, og det vil begrense seg eller stoppe opp som følge av innreiserestriksjoner både til landet og kommunen.

 

 -Vi gjør vårt til å sikre en viss aktivitet og fremdrift, men reduserer enkelte av arbeidsoppgavene som krever personell utenifra.

 

Konsekvensene av redusert aktivitet er ikke avklart per nå, men det vil sannsynligvis medføre  forsinkelser og utvidet anleggsaktivitet, avslutter Berentzen.

 

Marka transformatorstasjon ble etablert i 1968, og anleggets tekniske tilstand og funksjonalitet oppfyller ikke lengre gjeldende myndighetskrav.

 

Kostnadsestimatet for utvidelse og ombygging er beregnet til 145 - 160 MNOK.