Hele det nye kontrollanlegget i Marka er nå satt i drift.  

- Høstens innfasing av nytt kontrollanlegg har gått etter planen, og det har heldigvis ikke blitt nødvendig å iverksette beredskapstiltakene vi hadde etablert i tilfelle det skulle oppstå problemer med strømforsyningen til Mosjøen og Alcoa, sier prosjektleder Sten Berentzen.

Nå gjenstår kun riving av det gamle kontrollanlegget og utskifting av måletransformatorer. 

imagen23xz.png