Fra tidligere er det gjort kjent at H&MV Engineering vil ha lokale Trond Tverå AS med som underentreprenør til grunnarbeidene. Trond Tverå AS har igjen Helgeland Fjellsprenging AS fra Trofors på sprengningsdelen, og Caverion, som har avdeling i Mosjøen, med på jordingsarbeidene.

 

 -Vi er godt fornøyd med at vår hovedentreprenør benytter seg av lokale underleverandører, både på grunnarbeid og på bygningsdelen av kontrakten, sier Torkel Eggen, prosjektleder i Statnett. – At våre prosjekter gir lokale ringvirkninger er vi glad for.

 

Marka transformatorstasjon ble etablert i 1968, og anleggets tekniske tilstand og funksjonalitet oppfyller ikke lengre gjeldende myndighetskrav. Stasjonen vil nå bli bygget om og utvidet, og idriftssettelse er planlagt desember 2020.


Marka transformatorstasjon er spesielt viktig for forsyningen av strøm til Mosjøen og Alcoa sitt smelteverk der.