H&MV Engineering vil ha lokale Trond Tverå AS og Helgeland Fjellsprenging AS fra Trofors med som underentreprenør til grunnarbeidene. Underentreprenør på bygg er ikke avklart ennå.

 

 -Vi er godt fornøyd med at vår hovedentreprenør benytter seg av lokale underleverandører, sier Torkel Eggen, prosjektleder i Statnett. -De besitter lokalkunnskap det er verdt å få med seg, og samtidig er vi glad for at vår aktivitet gir lokale ringvirkninger.

 

Marka transformatorstasjon ble etablert i 1968, og anleggets tekniske tilstand og funksjonalitet oppfyller ikke lengre gjeldende myndighetskrav. Statnett søkte derfor om konsesjon til utvidelsen og fornyelse av stasjon for å tilfredsstille krav til forsyningssikkerhet, beredskapsforskriften og sikkerhet til driftspersonell ved stasjonen.

 

September 2018 mottok Statnett konsesjon fra NVE, og er nå klar for oppstart etter forberedende arbeid og tilbudsforespørsler. Idriftssettelse er planlagt desember 2020.


Marka transformatorstasjon er spesielt viktig for forsyningen av strøm til Mosjøen og Alcoa sitt smelteverk der. Det går både 22 kV, 132 kV og 300 kV kraftledninger inn og ut av stasjonen.

 

Det er opprettet en egen hjemmeside for prosjektet:  https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-nord/marka-transformatorstasjon/

 

Her kan du abonnere på nyhetsvarsel fra prosjektet, og også SMS-varsling i forkant av sprengning om du bor nær stasjonen.  

 

Prosjektleder for utvidelsen av Marka transformatorstasjon er Torkel Eggen, og lokal byggeleder er Terje Granmo.