Fauskebygg har vært ansvarlig for å støype fundament til apparatanleggene og transformatorsjakten. I tillegg har de oppført nytt kontrollbygg og et lagerbygg.

Nye Kobbvatnet stasjon
Ny stasjon nærmer seg ferdigstillelse, og skal idriftsettes i 2020.

ABB har levert og montert apparatanleggene.

Gjennom vinteren er det kontrollanleggene i kontrollhuset som installeres. Dette arbeidet utføres av Oppland Elektriske. I tillegg vil OneCo levere IKT anlegget, som installeres i samarbeid med Statnett.

Stasjon på platå
Nye Kobbvatnet transformatorstasjon er lagt til et platå uten fare for ras. Kraftledningen på bildet skal legges innom stasjonen.

Første del av transformatorstasjonen i Kobbvatnet vil settes i drift juni 2020. Transformatoren vil bli levert i Q2/Q3 2020, og fra høsten 2020 vil transformeringen ved stasjonen også være idriftsettes.

Ombygging av kraftledninger fra eksisterende Kobbelv stasjon til nye Kobbvatnet transformatorstasjon utføres av Dalekovod og Statnett. Ombyggingen vil ferdigstilles i 2020.