BIM – Bygnings Informasjons Modellering - omfatter aktiviteter, metoder og digitale verktøy for å effektivisere og digitalisere samhandling i anleggsforvaltning (design, bygging og drift av en anleggsmasse) gjennom en felles informasjonsmodell.

 

 -Ved å ta i bruk BIM vil vi ha en bedre samhandling med entreprenørene på prosjektet, og slik redusere risiko for misforståelser og også redusere noe på dokumentasjonsmengden, sier Bjørn Gulli, prosjektleder for Kobbvatnet stasjon.

 

Grunn- og betongarbeider er i gang ved Kobbvatnet stasjon, og det er Fauskebygg AS som utfører arbeidet. Videre skal Jacobsen Elektro levere kontrollanlegg og ABB har ansvaret for apparatanlegget.

 

 -For Kobbvatnet stasjon vil bruk av BIM dermed gi økt digitalisert samhandling mellom Statnett, Jacobsen Elektro, ABB og Fauskebygg, forklarer Gulli.

 

Prosjektering og etablering av BIM-modellen har skjedd i regi av Rejlers Engineering med samarbeidspartnerne Dr.techn. Olav Olsen og Asplan Viak.

 

Bakgrunnen for ny stasjon er å legge til rette for ny fornybar småkraft samt behov for bedret forsyningssikkerhet i regionalnettet til Nord-Salten Kraft (NSK).