Det er kroatiske Dalekovod, med maskinentreprenør PK Strøm AS fra Rognan som underleverandør, som skal utføre jobben med ny kraftledning og ombygging av eksisterende ledning fra dagens stasjon ved Kobbelv og fram til ny stasjon ved Kobbvatnet.

 

Denne uken starter jobben med å fundamentere nye mastepunkt. Totalt 8 nye mastepunkt skal støpes, og like mange master reises. Fundamentene vil bli støpt i betong, og mastene som reises er i stål, med unntak av én mast som blir i aluminium. Det blir den første 420 kV masten Statnett bygger i aluminium. Fra tidligere har vi reist tilsvarende master på 132 kV spenningsnivå. En aluminiumsmast veier betydelig mindre enn en stålmast, og er også både billigere og mere miljøvennlig.

 

Arbeidet vil pågå fram til 27.juli i år.

 

Selve kraftledningen vil først monteres og strekkes i juni neste år.

 

Kobbvatnet stasjon

Det er høy aktivitet og god fremdrift med ny stasjon, Fauskebygg AS er i sluttfasen på nytt kontrollbygg og når det står klart vil Jacobsen Elektro gå i gang med å installere kontrollanleggene. Det skjer etter planen i juni i år.

 

Kobbvatnet stasjon skal etter planen settes i drift høsten 2020.