I konkurranse med landsdekkende entreprenører var det lokale Fauskebygg AS som vant frem og fikk oppdraget med å bygge Kobbvatnet stasjon. De skal utføre grunn- og betongarbeider til ny stasjon, samt oppføre både et kontrollbygg og et lagerbygg.

 

Anleggsstart blir i august, med ferdigstillelse 4.kvartal 2019.
   

Frist for å påklage tildelingen er 13.juni.

 

Det vil inngås separate kontrakter for apparatanlegg, ledningsarbeider, transformator og kontrollanlegg.

Ny stasjon for 420/132 kV skal plasseres ca. 2 km nord for Statkrafts kraftverk Kobbelv.

Bakgrunnen for ny stasjon er å legge til rette for ny fornybar småkraft samt behov for bedret forsyningssikkerhet i regionalnettet til Nord-Salten Kraft (NSK).