Denne uken vil bunnplaten i transformatorsjakten støpes, og hele 160 m3 betong går med til dette. Dernest skal fundamentsøylene til apparatanleggene støpes.

 

Fauskebygg AS skal også oppføre et kontrollbygg og et lagerbygg, med planlagt ferdigstillelse 4.kvartal 2019.   

 

Når kontrollbygget er reist, vil selve kontrollanleggene bli installert av Jacobsen Elektro.
Apparatanleggene til stasjonen blir leveret av ABB, og de starter montering i juni i år.

 

Dalekovod har ansvaret for å bygge om kraftledninger fra dagens stasjon ved Kobbelv til nye Kobbvatnet stasjon.

 

Bakgrunnen for ny stasjon er å legge til rette for ny fornybar småkraft samt behov for bedret forsyningssikkerhet i regionalnettet til Nord-Salten Kraft (NSK).