Altabaserte Nettbyggeren er tildelt kontrakt på å utføre jobben som består i vei- og grunnarbeider. Arbeidet vil pågå fra uke 39 og til midten av november.

 

Det er en komprimert gassisolert stasjon som skal bygges ved Skaidi, ikke tradisjonell luftisolert/utendørs anlegg. Dette er av hensyn til reindriften, og pålagt i konsesjon.

 

Forespørsel på EPC-kontrakt på selve stasjonen, som vil inneholde grunnarbeider, betong- og byggearbeider, bygningstekniske installasjoner samt SF6-anlegg vil gå ut i uke 39.

Prekvalifisering av tilbydere pågår nå.

 

Frist for å levere tilbud er satt til uke 48, og tildeling vil skje uke 5 i 2017. Oppstart på selve stasjonen er planlagt til mars/april 2017.

 

Forberedende arbeid ved stasjonsområdet, med flytting av kraftledninger inn mot Hammerfest og midlertidig kabling av høyspentkabler, ferdigstilles denne uken.