Klagebefaringen startet i Narvik 16. oktober, og ble avsluttet 18. oktober. Statnett var teknisk arrangør. Det deltok flere representanter fra Olje- og energidirektoratet (OED), i tillegg til representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Landbruks- og matdepartementet.

 

Befaringen konsentrerte seg hovedsakelig om følgende områder: Kvernmo i Gratangen, Skoelvdalen i Bardu, Bardufoss transformatorstasjon, Kjosvatnet og Hølen i Balsfjord, Skibotndalen, Kåfjorddalen, Reisadalen og Sennalandet. Underveis hadde OED flere særmøter med reindriften.

 

Det foreligger 25 klager på konsesjonsvedtaket som ble truffet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i mai 2012. NVE behandlet klagene, men fant at det ikke fremkom opplysninger i klagene som ikke allerede var vurdert.  I juli ble saken derfor oversendt OED for endelig avgjørelse.