Statnett søkte i mai 2009 om konsesjon for en ny 420 kV-ledning fra Balsfjord til Hammerfest. I mai 2011 ble første tilleggsutredning og tilleggssøknad levert.

 

I etterkant av en befaring foretatt av NVE og Statnett i månedsskiftet august/september 2011 fikk Statnett nye krav til tilleggsutredninger. Statnett ble også bedt om å vurdere og eventuelt tilleggssøke noen nye traseer.

 

Statnett har nå valgt å tilleggsøke en ny trasé i Kåfjorddalen i Troms, samt en ny trasé like utenfor Hammerfest by i Finnmark. I tilleggsutredningene er det bl.a. gjort vurderinger av andre trasejusteringer og systembegrunnelse.

 

Tilleggssøknaden og tilleggsutredningene kan leses her.

 

NVE vil sende tilleggssøknaden på høring.