Prosjektene Ofoten – Balsfjord og Balsfjord – Skaidi (tidl Hammerfest) ble i konsesjonsprosessen besluttet pakket i en felles prosjektorganisasjon Ofoten – Balsfjord - Skaidi. Prosjektene Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Skaidi er store og komplekse hver for seg, og de har til nå vært i ulike faser. Første del fra Ofoten til Balsfjord er under bygging og skal i løpet av 2016 og 2017 sluttføres og neste strekk fra Balsfjord til Skaidi har planlagt oppstart over sommeren. Det er viktig at det legges til rette for en sikker og effektiv gjennomføring i begge prosjekt.  

 

{Bilde}

- Et samlet prosjekt Ofoten-Balsfjord - Skaidi er for stort og komplekst til å videreføres i én felles prosjektorganisasjon, på en sikker og effektiv måte og med tilstrekkelig ledelsesfokus. For å legge til rette for dette, er det besluttet å dele opp prosjektet i to separate prosjektorganisasjoner, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim.

 

Jacob Grønn overtar ansvaret for den nordligste strekningen fra Balsfjord til Skaidi. Grønn har jobbet i Statnett siden 2012 og har i hele denne perioden vært engasjert i Balsfjord – Skaidi i konsesjonsprosessen og senere i forberedelsen til gjennomføring. Han er derfor godt kjent med utfordringer i prosjektet og de hensyn som bl.a. må tas til miljø som følge av konsesjonsvedtaket.

 

-Med en prosjektleder geografisk plassert der utbyggingen skjer, har vi god tro på at dette vil ha en positiv effekt påbyggherrens tilstedeværelse på anlegg og på synlig ledelse og kontroll. Det blir viktig at vi får til en god erfaringsoverføring fra Ofoten – Balsfjord og at personell kan overføres til Balsfjord – Skaidi etter hvert som prosjektet ferdigstilles.

 

Kirsten Faugstad viderefører sitt oppdrag som prosjektdirektør for Ofoten – Balsfjord.