- Vi er glade for at vi nå har fått konsesjon fra NVE på denne svært viktige ledningen. Det har vært en grundig prosess der vi har fått mange viktige innspill fra folk som bor i området. Innspillene har bidratt til en god løsning. Dette er en løsning som ikke bare vil bedre strømforsyningen vesentlig. Den vil også gjøre det mulig å rive ca. 108 km kraftledninger, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

- Ledningen vil også være et sentralt bidrag til videre utvikling og vekst i landsdelen. Dessuten vil tiltaket legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon i regionen. For Statnett er dette et stort prosjekt og en viktig brikke i neste generasjons sentralnett, sier Borgen.

 

Ledningen er 513 km. lang og vil i all hovedsak gå parallelt med eksisterende infrastruktur. I tillegg til ledningen er det gitt konsesjon til nye og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner på strekningen. Dette gjelder stasjoner i Ofoten, Kvandal, Bardufoss, Balsfjord, Nordreisa, Alta, Skaidi og Hammerfest.

 

NVEs konsesjonsvedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet.

 

Les NVEs vedtak og faktaark om saken her.

 

Kontaktpersoner:

- Kommunikasjonsdirektør, Kristian Marstrand Pladsen, mobil: 97 58 66 88

- Kommunikasjonsrådgiver, Stig Gøran Hagen, mobil: 97 03 50 36