Etter ønsker fra Alta kommune benyttes overskuddsmasser av vekstjord fra stasjonstomten på Skillemoen til å revegetere gamle, nedlagte skiferbrudd i Pæska.

 

 -Det er et flott miljøtiltak og god samfunnsnyttig synergi av vår anleggsvirksomhet, sier Jacob Grønn prosjektleder Balsfjord – Skaidi.

 

Statnett henter knust skifer fra Pæska til utfylling av stasjonstomt, og i retur fra Skillemoen kjører lastebilene vekstjord til Pæska.

 

 -At man kan benytte knust skifer til stasjonstomten er også en god, lokal ringvirkning av utbyggingen, legger Grønn til.

 

Det er Anlegg Nord som har kontrakt på grunnarbeidene ved Skillemoen.

 

Stasjonstomten på Skillemoen skal opparbeides og klargjøres for tradisjonelt, luftisolert anlegg, og ferdigstilles høsten 2017.