-Det er enda en milepæl i prosjektet, og viser god fremdrift, sier Stig Løvlund, prosjektleder for ledning Balsfjord - Skillemoen.

 

Et år er gått siden oppstart, og frem til nå har entreprenøren Rebaioli bygget fundamenter og reist master. Nå startet man jobben med å strekke ledning fra Balsfjord og nordover i de nylig reiste mastene frem til Reisadalen.

 

Til strekking av ledning fra mast til mast benyttes helikopter. Tråden skjøtes sammen med en liten detonasjon som vil kunne høres i nærområdene. Det er derfor knyttet noe støy til aktiviteten som nå pågår, forklarer Løvlund.

 

Arbeidet vil pågå utover høsten, først fra Balsfjord deretter fra Reisadalen og sørover.

 

Nord for Reisadalen og opp til Skillemoen i Alta har entreprenøren Eltel startet opp med fundamentering av mastepunkt. Stål til master og fundament ble i all hovedsak kjørt ut på vinterveier sist vinter.