12 prekvalifiserte ledningsentreprenører kommer i dag til Alta og blir tom torsdag. Det blir omfattende informasjon mandag og tirsdag, om alle forhold ved arbeidet som skal utføres og som vil inngå i forespørslene på ledning. Forespørslene er under utarbeidelse og vil gå ut til de samme entreprenørene i september.

 

Møtearena lokale entreprenører

Onsdag er det lagt opp til møtearena og koblingsdag mot regionale entreprenører, slik at arbeid som kan utføres av lokal arbeidskraft blir kjent og kan prises i tilbudene. Det er Alta Næringsforening som fasiliteter dagen på oppdrag fra Statnett, og et 20-talls entreprenører er påmeldt – fra Nord-Troms til Vest-Finnmark.

 

Ledningsbefaring

Onsdag ettermiddag blir det bussbefaring fra Alta til Skaidi, for å vise trasé og topografi hvor ledningen vil gå. Torsdag skjer befaring med helikopter, da det er trasé fra Skillemoen til Reisadalen som skal besiktiges.

 

Valg av leverandør(er) til ledningsbygging skjer tidlig 2016 og dermed kan den store spaden gå i jorda sommeren 2016.

 

Alle forespørsler og inngåtte kontrakter listes under prosjektet på våre hjemmesider:

www.statnett.no/Nettutvikling/Balsfjord-Hammerfest/Anskaffelser/

 

Forespørsel på stasjonsentrepriser går først ut neste år.