-For å tilrettelegge for lokale ringvirkninger vil det også bli en koblingskveld mellom lokale entreprenører og de pre-kvalifiserte hovedentreprenørene, sier Jacob Grønn, prosjektleder Balsfjord – Skaidi.

Oppdrag med å arrangere koblingskveld og få med lokale entreprenører er tildelt Alta Næringsforening.

Entreprenørene som er kvalifisert for jobben vil få nærmere informasjon om jobben og hva som kreves knyttet til oppdraget. Dernest blir det bussbefaring av strekningen fra Skillemoen til Skaidi. Kraftledningen er 90 km lang, og trasé vil gå parallelt med dagens 132 kV ledning fra Rafsbotn og over Sennalandet, med unntak av ulik kryssing av veien ved Leirbotnvatn. Fra Skillemoen parallellføres ledningene til over elva, deretter går dagens 132 kV innom trafostasjonen i Raipas, mens ny kraftledning går i egen trasé over Tverrelvdalen og Transfarelv.

Fristen for å levere inn tilbud er 1.februar, og etter planen skal kontrakt signeres innen utgang av mai 2019. Oppstart av bygging blir høsten 2019.

Inkludert i forespørselen er også ombyggingen ved Skillemoen – hvor dagens to 132 kV kraftledninger skal innom ny stasjon – samt flytting av eksisterende 132 kV ved Sarves i et strekk på 1.6 km.

Kraftledningen skal bygges for 420 kV, men driftes på 132 kV inntil behovet øker.

Alle forespørsler og inngåtte kontrakter listes under Anskaffelser på prosjektsiden.