Kroatiske Dalekovod ble i vår tildelt kontrakt fra Statnett på bygging av 420 kV ledning fra Skillemoen i Alta kommune til Skaidi i Kvalsund kommune, en strekning på ca 90 km.

Denne uken startet arbeidene opp, og aktiviteten vil i første omgang pågå i Alta kommune.

Skogrydding på strekningen er ferdigstilt, det ble utført av SB Skog med Arctic Bio som lokal underleverandør. Dalekovod går derfor nå i gang med fundamentering av mastepunkt, fra Skillemoen til Rafsbotn.

Veier og baseplasser
For utvidelser og opparbeiding av veier og baseplasser er det inngått rammeavtale med lokale entreprenører; Pedersen Maskin AS, RMT AS, Oleif Simensen Transport AS og Nettbyggern AS.

Utvidelse av parkeringsplassen i Romsdal har nylig vært på anbud og ble tildelt Nettbyggern. Utvidelsen, på ca 2 daa, skal være utført innen utgang av november.

Delstrekk av Balsfjord - Skaidi

Dette er siste strekk av prosjektet Balsfjord – Skaidi, og ledningsbygging fra Balsfjord og opp til Skillemoen er godt i gang.

Strekningen opp til Skaidi skal være ferdig i slutten av 2022, mens ledningen fram til Skillemoen fra Balsfjord idriftsettes i slutten av 2020.