Forberedende arbeider starter opp i disse dager, for å klargjøre trasé, vei- og baseplasser til ledningsentreprenørene starter opp på sensommeren.

 

Skogrydding av hele traséen fra Balsfjord til Skaidi, inkludert stasjonstomter på Skillemoen og Skaidi, er tildelt SB Skog. De vil benytte lokale underleverandører som bl.a Arctic Bio på Skillemoen.

 

Forespørsler på etablering av adkomstveger og anleggsplasser ble delt i tre, og tildelt:

  • Balsfjord – Reisadalen: Bjørkeng Anleggsdrift (Klasvold Maskin underleverandør)
  • Reisadalen – Skillemoen: Kåre Kristensen AS
  • Skillemoen – Skaidi: Pedersen Maskin AS

 

I Signaldalen og Reisadalen må eksisterende 132 kV ledning bygges om for å gjøre plass til ny 420 kV ledning. Til å utføre dette arbeidet er kontrakt tildelt Nettpartner AS.

 

I Norddalen må Forsvarsbygg sin 5 kV ledning kables, og her er kontrakt tildelt Troms Kraft Entreprenør.

 

Samlet utgjør dette kontrakter for ca 50 MNOK.

 

Alle forespørsler og inngåtte kontrakter listes under prosjektet på våre hjemmesider:

www.statnett.no/Nettutvikling/Balsfjord-Hammerfest/Anskaffelser/

 

Ledningsentrepriser

Forespørslene på ledningsbygging er delt i tre, Balsfjord – Reisadalen, Reisadalen – Skillemoen og Skillemoen – Skaidi, og sendt prekvalifiserte tilbydere registrert i Sellihca.

Frist for å gi tilbud er 4.april, og tildeling vil etter planen skje i juli.

 

Oppstart av ledningsbygging vil bli over sommeren.

 

Stasjonsentrepriser

Forespørsel på stasjonsarbeid er ikke sendt ut ennå.