I etterfølgelsen av heving av kontrakt med Jacobsen Elektro på Skillemoen transformatorstasjon har Statnett inngått en intensjonsavtale med Kivijervi Entreprenrør AS med mål om å snarlig gjenoppta arbeidene ved stasjonen. Kivijervi Entreprenør AS var underentreprenør av JEL, med ansvar for fundamentering og byggearbeider.

Mobilisering av gjenopptagelse av arbeidet er startet, og arbeid som skal sikre fremdrift og redusere utendørs vinterarbeid skal prioriteres.

 -For raskest mulig å komme i gang igjen har vi valgt å inngå en intensjonsavtale allerede nå, med mål om å inngå en endelig avtale i løpet av høsten, sier Jacob Grønn, prosjektleder for Balsfjord – Skaidi. -Med en intensjonsavtale på plass vil arbeidene kunne starte opp nå, og skulle man mot formodning ikke bli enige om en endelig avtale, så er man likevel kommet et stykke videre, legger Grønn til.

Innen endelig avtale kan inngås, må registreringsforretning med Jacobsen Elektro gjennomføres – for å avklare hva som i detalj er utført og hva som gjenstår.

Statnett går også i dialog med andre underentreprenører på andre fagområder.