Rapporten er utarbeidet av EFLA AS, og undersøkelsene ble gjennomført i august og september 2013. Villmarkstur AS ble engasjert for å bistå og ivareta sikkerhet under oppdraget. Hensikten med studien var å gi informasjon om grunnforhold til valgte mastepunkter på den planlagte 420 kV kraftledning mellom Balsfjord og Skaidi.

 

Totalt er det 22 områder som er sjekket ut langs strekningen, og funn gjort avdekker at det på enkelte mastepunkter ikke finnes bærbar grunn. Det vil derfor bli behov for særskilte fundamenteringsløsninger. Videre ble det på enkelte områder antatt å være permafrost, uten at man kan si det med sikkerhet. Prosjektet må derimot være forberedt på dette. Utover dette viser studien gode grunnforhold som ikke skulle by på spesielle problemer.

 

Rapporten i sin helhet ligger under Dokumenter. Her ligger flere fagrapporter som er utarbeidet for strekningen.